තොරතුරු පනත යටතේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවද ඇතුලුව ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලින් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්

තොරතුරු අයිතිය පිලිබඳ පනත යටතේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවද ඇතුලුව ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලින් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇතැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්) බී. කේ. එස්. රවීන්ද්‍ර මහතා පැවසීය.
“ස්වාධීන කොමිෂන් සභා, අධිකරණ ආයතන, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මෙන්ම අගමැති කාර්යාලයත් තොරතුරු අයිතියට අැතුලත්”
මේ අතර තොරතුරු අයිතිය පෙබරවාරි තුන් වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් බවත් තොරතුරු දෙන විට අය කරන ගාස්තු, ක්‍රමවේදය පිලිබඳව සහ ආකෘති පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් සියලු රෙගුලාසි අඩංගු ගැසට් පත්‍රය පෙබරවාරි 03වැනිදා වන විට ගැසට් කරන බවත් ඒ යටතේ මහජනතාවට රජයේ ආයතනවලට ගොස් තොරතුරු ලබාගත හැකි බවත් රවීන්ද්‍ර මහතා සඳහන් කලේ ය.
ආයතනවලින් තොරතුරු නිලධාරීන් එක් අයෙකු හෝ දෙදෙනෙකු පත් කර තිබෙන අතර තොරතුරු නිලධාරීන් පත් කර නොමැති ආයතනවල ආයතන නිලධාරියාට තොරතුරු නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කල හැකි බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.