තොරතුරු පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ නිලධාරීන්ගේ ආකල්පමය වෙනසක් ඇතිවිය යුතුයි

විශේෂයෙන්ම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කරීමේ වගකීම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට පැවරී තිබෙන බවත්  ඒ අනුව මුළු දිවයිනේම සියලුම රාජ්‍ය ආයතනයන්හි තොරතුරු නිලධාරින් පත්කිරීම ඒ  අනුව කරගෙන යන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් ඩි.ජේ .එස් රවින්ද්‍ර මහතා පවසයි ඒ මහතා මේ බව සදහන්කලේ තොරතරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප විසින් ඔහුසමඟ සිදුකල විශේෂ සාකච්චාවකට එක වෙමිනි .

”ඉදිරියේදී  තොරතුරු පනත ක්‍රියාත්මක කරීමට විශාල ප්‍රමාණයක් තොරතුරු නිලධාරින් අවශ්‍ය වෙනවා මෙම කාර්ය අමාත්‍යංශයේ අපිට තනිවම කරන්න බැරි නිසා අපි තීරණය කළා සියලුම පළාත් සබාවන්හි දිස්ත්රික යන්හි නිලධාරීන්ගෙන් පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔවුන් හරහා ඉදිරියේදී තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයන් හා පළාතට ගිහින් තමන්ගේ අනෙකුත් නිලධාරින් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු කරන්න ඒ අනුව අපි පළාත් සභා පහක ජ්‍යෙෂ්ට  නිලධාරින් ගෙන්වා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි හෙතෙම  සදහන් කලේ .

මුලික වටයේදී සබරගමුව පළාත ,දකුණු පළාත ,බස්නාහිර පළාත ,මධ්‍යම පළාත ,සහ වයබ පළාත යන පලාත්වල ජ්‍යෙෂ්ට නිලධාරින් ගෙන්වා මුලික පුහුණු කරුවන් ලෙස ඔවුන් පුහුණු කරනු ලබනවා .ලබාදෙන එම පුහුණුවේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී කොහොමද අනෙක් තොරතුරු නිලධාරින් පුහුණු කරන්නේ කොහොමද ඒ වයේ මුලික ලක්ෂණ ,සහ සිද්දි අධ්‍යන දේවල් මගින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ව දැනුවත් කරන බවද ඔහු පැවසිය .

තොරතුරු නිලධාරියා වෙන්නේ කවුද ?

ඕනෑම කාර්යාලයක් දෙවැනි මට්ටමේ නිලධාරියා තමයි තොරතුරු නිලධාරියා වන්නේ නිදසුනක් ලෙස   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකනම් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තමයි තොරතුරු නිලධාරියා වන්නේ .දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයකනම් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් තමයි තොරතුරු නිලධාරියා වන්නේ ,පලාත්සබාවකනම් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් හෝ ඒ මට්ටමේ දෙවැනි නිලධාරියා තමයි තොරතුරු නිලධාරියා වන්නේ .

තොරතුරු නිලධාරින් පුහුණුකර අවසන් කරන්නේ කවදාද ?

මේ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසය වනවිට අපි සියලුම තොරතුරු නිලධාරින් පුහුණුකර අවසන් කරනවා ඊට ආමත්රව ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසයට කලින් බලාපොරොත්තුවනවා සියලුම සංස්ථා අධිකාරි සහ දෙපාර්තමේන්තු වගේ ආයතනවල ප්‍රධාන් නිලධාරින් ගෙන්වා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරම කරනවා

කොපමණ තොරතුරු නිලධාරින් අවශ්‍යද ?

අපි සියලු රජයේ ආයතනයන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා තොරතුරු නිලධාරින්මේ පත් කරන්නෙයි කියල .දිවයිනෙන් 6000 ක් පමණ තොරතුරු නිලධාරින් පත් කර ගන්න කටයුතු කරනවා විශේෂයෙන්ම විශාල ආයතනයන්හට තොරතුරු නිලධාරින් දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් පත් කරන්න කටයුතු කරනවා ඒ වගේම මේ  වනවිට දෙපාර්තමේන්තු අමාත්‍යංශ කීපයකින්  තොරතුරු නිලධාරින් ලෙස 600 ක් පමණ නම් කරලා එවලා තිබෙනවා

ආකල්ප වෙනසක් ඇතිවිය යුතුයි .

අපේ රාජ්‍ය සේවයේ තිබුනේ තොරතුරු දෙන සංස්කෘතියක් නොවෙයි නොදෙන සංස්කෘතියක්  එතකොට පිට පරිවර්ථනයුගයකට යන්න වෙලා තියෙනවා මේ නිලධාරීන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න හැබැයි පසුගිය වැඩමුළු වලදී අපි දැක්කා නිලධාරින් මේ පිලිබදව හොද සුබවාදී තත්වයකින් ඉන්න බව නිලධාරින් පවා කියනවා මේක මහජනයාට අයිති දෙයක් නිසා දියයුතුයි කියන පදනමේ නමුත් නොදෙන තොරතුරු මොනවද යන්න ඔවුන් තෝරා ගත යුතුබව .කොහොම උනත් මේ ආකල්පය වෙනස් කිරීම සදහා පුහුණු වැඩසටහන් සිදුකරන බව  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් ඩි.ජේ .එස් රවින්ද්‍ර මහතා පෙන්වා දුනි