තොරතුරු නොදී ප්‍රතික්ෂේපිත කල හැකි තොරතුරු පවා ලබාදීමට ලංකාවේ තොරතුරු පනතේ ප්‍රතිපාධන තිබෙනවා -රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත තුලින් තොරතුරු ලබාදීමට නොහැකි තොරතුරු පවා ලබාදීමට නීතිමය ප්‍රතිපාධන ඇති බව  රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රංග කලන්සුරිය පවසයි.

දැනට ආසියාවේ පවතින හොදම තොරතරු දැනගැනීමේ පනත් ක්‍රියාත්මක වන්නේද ඉන්දියාවේ පවා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත තුළවත් එවැනි ප්‍රතිපාධන නොමැති බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත තුල තොරතුරු නොදී ප්‍රතික්ෂේප කල හැකි කාරනා 14 ක් ඇති මුත් එම තොරතුරු හෙළි කිරීමෙන් සිදුවන හානියට වඩා එම තොරතුරු ලබාදීමෙන් පසු ඇතිවන මහජනන සුබසිද්දිය වැඩිනම් එම තොරතුරු ලබාදිය යුතු බවයි හෙතෙම ප්‍රකාශ කර  සිටියේ.

නිදසුනක් වසයෙන් අවි ආයුධ ගනුදෙනුවක් හරහා විශාල වංචාවක් සිදුවනවානම් එම තොරතුරු ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන හෙයින් එය හෙළි නොකිරීමට හැකිනමුත් එයින් සිදුවන මහා පරිමාන වංචාව ජාතික ආරක්ෂාවට වඩා මහජන සුබසිද්දියට බලපායිනම් කොමිසමට එම තොරතුරු ද හෙළි කල හැකිබව ආචාර්ය රංග කලන්සුරිය පෙන්වාදෙයි .

පනතේ ඇති තොරතුරු නදී ප්‍රතිකෙෂේප කල හැකි කාරනා

1- පුද්ගලික තොරතුරුවලට අධාල තොරතුරු

2-රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට ,භෞමික අකණ්ඩතාවයට .ජාතික ආරක්ෂාවට අධාල තොරතුරු

3-  ශ්‍රී ලංකා ආනුවේ ආර්ථිකයට බරපතල හානි වන තොරතුරු

4- යම් අයෙකුගේ වෛද්‍ය වාර්තා ඔහුගේ අනුමැතියකින් තොරව

5- බුද්ධිමය දේපල ඇතුළු තොරතුරු

6-  පොදු ආදිකාරියක් තුල පවතින යම් සන්නිවේදනයක සංයුක්ත වන්නාවූ තොරතුරු .

7 – භාරකාර සම්බන්ධතාවයන් සම්බන්ද තාවයන්  පවතින රහසිගත තොරතුරු .

8 – අපරාධ වැලැක්වීමට හෝ ඒ පිළිබද වරදකරුවන් අල්ලාගැනීම් හා සොයා ගැනීම්

9- නිතිය බලාත්මක කිරීම හෝ ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ තොරතුරු පිළිබද තොරතුරු රහසිගත් බාවය දැක්වෙන තොරතුරු .

10 – අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් හෝ අදිකරණයේ අධිකාරි බලය හා අපක්ෂ පැති බාවය පවත්වාගෙන යාමට අගතියක් සිදුවන කාරනා 11 – පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද  හෝ නිතිය මගින් විධි විධාන සලස්වා ඇති ආකාරයට පලාත්සබා වරප්‍රසාද උල්ලංගනය වන අවස්ථාවක

12 – විභාග දෙපාර්තමේන්තු හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන තුලින් පවත්වනු ලබන විභාග සම්බන්ධ තොරතුරු

13- තොරතුරු තීරණයක් ගෙන නොමැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයන් සම්බන්ධ තොරතුරු

14 -මැතිවරණ නිතිය සම්බන්ධයෙන් රහසිගත  බාවයට හා මැතිවරණ කොමස්ස්රිස් වරයා පවත්වනු ලබන මැතිවරණයකට සම්බන්ධ තොරතුරු

 

Click here to