තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ස්ථාපනයට රාජ්‍ය නිලධාරීන් 9000ක්

මෙරට පවතින රජයේ ආයතනවල තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා තොරතුරු නිලධාරීන් සහ අභියාචනා නිලධාරීන් ලෙස රජය සේවයට සම්බන්ද නිලධාරීන් 9000ක් පත් කිරීම මේ දිනවල ලහි ලහියේ සිදුවෙමින් පවතින බව ජනමාධ්‍ය අමාත‍ය්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක පියතිස්ස රණසිංහ මහතා  පවසා තිබේ.
මේ වන විට මෙරට පිහිටි අමාත්‍යංශ 52කින් අමාත්‍යාංශ 50ක තොරතුරු නිලධාරීන් සහ අභියාචනා නිලධාරීන් නම් කිරිම අවසන්ව ඇති අතර මෙතෙක් එලෙස නිලධාරීන් නම් කර නැති අමාත්‍යංශ අතර උසස් අධ්‍යාපන හා මහමාර්ග, ස්වදේශ කටයුතු, පුනරුත්ථාපන හා හින්දු කටයුතු සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන යන අමාත්‍යංශ පවතී.
රජය සතු දෙපාර්තුමේන්තු 86න් 74 ක්ම මේ වනවිට තම ආයතනවල තොරතුරු නිලධාරීන් සහ අභියාචනා නිලධාරීන් නම් තර ඇති අතර ආගමන විගමන, සිවිල් ආරක්‍ෂක, වෙරෙළ ආරක්‍ෂක, අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ යන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතු`ඵ දෙපාර්තමේන්තු 12ක් තවමත් තම නිලධාරීන් පත් කර නොමැත.
පළාත් සභා අතුරින් නැගෙනහිර පළාත් සභාව හැරෙන්නට සෙසු පළාත් සභා තොරතුරු නිලධාරීන් නම් කර ඇති අතර පළාත් පාලන ආයතන අතුරින් මධ්‍යම දකුණ සහ උතුරු මැද යන පළාත්වල සිය`ඵ පළාත් පාලන අයිතීන් අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරින් නම් කිරීම සම්පූර්ණ කර තිබේ.
මෙරට පිහිටි රාජ්‍ය සංස්ථා, අධිකාරීන්, විවිධ භාරයන් ඇතු`ඵ රජයේ ආයතන 367 අතුරින් 178 මේ වනවිට තොරතුරු නිලධාරීන් පත් කර ඇති අතර අල්ලස් හෝ ¥ෂණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ කොමිසම, මූල්‍ය කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව ද සිය තොරතුරු නිලධාරීන් සහ අභියාචනා නිලධාරීන් නම් කර තිබේ.
මේ වන විට අගමැති කාර්යාලය සිය නිලධාරීන් නම් කර ඇතත් පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මෙතෙක් තොරතුරු සහ අභියාචනා නිලධාරීන් පත් කර නොමැත.
දැනට නම් කර ඇති නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙන බවත් ඉදිරි මාස 03 ඇතුළත පුහුණු කටයුතු අවසන් කිරීමට ඉලක්ක කරගෙන තිබෙන බව ජනමාධ්‍යය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි. මේ අතර තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ සහ අභියාචනා නිලධාරීන්ගේ නම් ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනය පෙබරවාරි 03 පෙරාතුව පළ කෙරෙනු ඇත.